Dit moet je weten over een opstalverzekering afsluiten

Wanneer je eigenaar bent geworden van een woning spreekt het voor zich dat je de waarde van deze eigendom zo optimaal mogelijk zal willen beschermen. Dat is mogelijk door het afsluiten van één of meerdere verzekeringen. Voor de inboedel van de woning kan er bijvoorbeeld worden gekeken in de richting van de zogenaamde inboedelverzekering. Voor de opstal of de constructie van het pand geldt dat er in het bijzonder kan worden gekeken naar de zogenaamde opstalverzekering. Ben jij vooral aan het kijken naar deze laatste om af te sluiten? Dan zal je tot de conclusie komen dat het zeer interessant is om even de informatie hieronder door te nemen.

Welke schade kan je dekken met een opstalverzekering?

Voor wat het afsluiten van een opstalverzekering betreft maken we in de praktijk een onderscheid tussen twee verschillende soorten verzekeringen. In eerste instantie is het mogelijk om de extra uitgebreide opstalverzekering af te sluiten. Deze verzekering is meteen ook de vaakst gekozen optie. Ze bestaat in de praktijk uit de onderstaande dekkingen:

  • Brand- en waterschade;
  • Storm- en hagelschade;
  • Schade door een blikseminslag;
  • Schade veroorzaakt door hak- en breekwerk;

De bovenstaande dekkingen zorgen ervoor dat je in het merendeel van de gevallen bij schade aan je opstal kan rekenen op tussenkomst van je verzekeraar. Alleen voor de schade die je zelf veroorzaakt geldt dat ze niet is verzekerd. Daarvoor moet je de allrisk afsluiten.

Waarom een allrisk opstalverzekering afsluiten?

De extra uitgebreide opstalverzekering is op zich reeds een behoorlijk lijvige verzekering die je kan voorzien van een zeer interessant aanbod aan dekkingen. Zoveel mag ondertussen wel duidelijk zijn. Dit gezegd hebbende bestaat er nog één exemplaar op de markt welke een nog betere dekking voorziet. Het is namelijk eveneens mogelijk om te kiezen voor een verzekering die een dekking aanbiedt voor de zelf veroorzaakte schade. Heb je dus met andere woorden op een zeker ogenblik op een bepaalde manier zelf de opstal beschadigd van je woning? Dan zal je tot de conclusie komen dat het zomaar mogelijk zal zijn om deze schade te laten dekken door je allriskverzekering. Let wel, het spreekt voor zich dat deze opstalverzekering nog een stukje duurder is.

Is een glasverzekering afsluiten interessant of niet?

Bij het afsluiten van een bepaalde verzekering voor je opstal moet je er rekening mee houden dat bepaalde dekkingen alsnog niet standaard zijn inbegrepen. Dit ook niet wanneer je kiest voor een allrisk. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om een dekking voor glasschade. Het afsluiten van een aanvullende glasverzekering kan dan een zeer interessante keuze zijn. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die bijvoorbeeld spelende of voetballen kinderen hebben. Gaat er een bal door het raam? Dan zorgt de glasverzekering ervoor dat ook deze schade is verzekerd.

Wat is het verschil tussen een opstal- en een inboedelverzekering?

Voor heel wat mensen die voor de eerste keer eigenaar worden van een woning is het niet meteen helemaal duidelijk van welk verschil er nu precies sprake is tussen enerzijds de inboedelverzekering en anderzijds de opstalverzekering. Nochtans valt dat verschil in de praktijk eigenlijk vrij eenvoudig uit te leggen. Voor de inboedelverzekering geldt bijvoorbeeld dat het een verzekering is welke zich louter en alleen focust op het dekken van de losliggende objecten in je huis. Het gaat hierbij dan aldus om de spullen die je bij een verhuis mee zou kunnen nemen naar het nieuwe adres.

Wanneer je, je opstal gaat verzekeren betekent dit in de praktijk dat je uitsluitend de opstal of aldus de zogenaamde constructie van je huis gaat verzekeren. Voor heel wat mensen die eigenaar zijn van een woning geldt dat ze graag over de hele lijn willen kunnen rekenen op een zo optimaal mogelijke bescherming van hun eigendommen. Omwille van deze reden kiest men er dan ook vaak voor om een bundel af te sluiten bestaande uit zowel inboedel- als opstalverzekeringen. Sluit je beide verzekeringen af bij één en dezelfde verzekeraar? Dan kan je daarbij in het merendeel van de gevallen rekenen op een zogenaamde kwantumkorting.

Dien je de opstalverzekering verplicht af te sluiten?

Er zijn verschillende verzekeringen waar in Nederland een wettelijke verplichting voor geldt. Op moment van schrijven is het evenwel zo dat de opstalverzekering daar niet onder valt. Voor dit type verzekering geldt dat jij als eigenaar van de woning dus volledig zelf kan bepalen of deze dient te worden afgesloten of niet. Dit gezegd hebbende is het natuurlijk wel altijd interessant om dit te overwegen. De opstal van een huis vertegenwoordigt namelijk logischerwijs altijd een vrij aanzienlijke waarde. Mocht er bijvoorbeeld een brand uitbreken en je hebt er niet voor gekozen om de opstal te verzekeren, dan dien je volledig zelf voor de kosten op te draaien.

Ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting voor wat het afsluiten van de opstalverzekering betreft dient er wel rekening mee te worden gehouden dat een kredietverstrekker hier wel een bepaalde verplichting voor kan hanteren. Voor het verkrijgen van een hypothecaire lening geldt uiteraard dat er altijd rekening moet worden gehouden met een aantal voorwaarden. Eén van deze voorwaarden kan zijn om een opstalverzekering af te sluiten voor (minstens) de looptijd van de kredietovereenkomst. Dit is een belangrijk punt om rekening mee te houden.

Kan je besparen op de premie van je opstalverzekering?

De opstalverzekering is dus duidelijk een zeer belangrijke verzekering. Mogelijks is het voor eigenaars van een woning zelfs één van de meest belangrijke verzekeringen op de markt. Voor heel wat mensen geldt echter dat ze vermoeden dat ze voor deze verzekering een behoorlijke premie zullen moeten betalen. Toegegeven, deze verzekering is wel één van de duurste op de markt. Dit gezegd hebbende is het zo dat je ook op verschillende manieren de hoogte van je premie kan drukken. Denk hierbij aan het vergelijken van de verzekering bij Diks.

Je opstalverzekering vergelijken zorgt er in de praktijk bijvoorbeeld voor dat je zomaar de premie kan drukken zonder dat je daarbij rekening hoeft te houden met een verlies aan zekerheden voor wat de dekkingen betreft. Hou er ook rekening mee dat je altijd kiest voor een realistische herbouwwaarde. Een te hoog gelegen waarde zorgt ervoor dat je eigenlijk deze verzekering nodeloos duurder maakt.

Plaats een reactie